петък, 2 октомври 2015 г.

ИКОНОМИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

Заглавие Автор Година стр. цена
1
2
3 Сборник с решени задачи по Публични финанси Румен Лилов, Кирил Петров, Иван Йовчев 1995 50 0,10
4 Цените - характеристика, тенденции, политика - първа част Васил Пехливанов 1994 207 1,00
5 Държавните ценни книжа - въпроси и отговори, печатно издание в-к "Български бизнес" 1996 35 -
6 Национален сметкоплан, Закон за счетоводството, Приложения с всички изменения и допълнения актуализирани към 30 април 1994 г.
1994 186 -
7 Новото ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО през 1999 година, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДС Иван Дочев,Костадин Иванов, Ивайло Кондарев 1999 367 0,50
8 Указ № 56 за стопанската дейност
1990 32 -
9 Курс по ТЪРГОВСКО ПРАВО, том I Филип Рачев 1991 301 1,00
10 ТЪРГОВСКО И ФИНАНСОВО ПРАВО, второ преработено издание Чудомир Големинов, Иван Владимиров, Петър Цанков, Ангел Симеонов, Неделчо Беронов, Радослав Рачев, Маргарита Бъчварова 1996 430 1,00
11
12 ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ Иван Димов 1994 435 2,00
13 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Димо Ангелов, Марин Маринов 1995 218 2,00
14
15
16
17
18
19
20

Няма коментари:

Публикуване на коментар