петък, 2 октомври 2015 г.

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРОГРАМИРАНЕ

Заглавие Автор Година стр. цена
1 Увод в програмирането с изучаване на езиците ПАСКАЛ и ФОРТРАН Атанас Раденски 1989 333 1,00
2 Наръчник 32-разредни микропроцесори - общи особености, М68000, М68010, М68020, I80286, I80386, Z80000, NS32000, WE32, micro VAX 78032, T414, V70 Иван Въчовски 1990 312 1,00
3 Основы применения ЭВМ, учебное пособие для высших учебных заведений В. Каранчук, И. Сваровский, И. Суздальницкий 1988 287 1,00
4 Операционна система ОС/351 Н. Червендинева, Г. Тонев, С. Басмаджиева, Г. Пенчев и колектив 1986 174 1,00
5 Програмно осигуряване на ЕИМ А. Ангелов, Р. Стоянова 1990 224 1,00
6 Програмиране и алгоритмични езици П. Азълов, А. Рахнев 1987 186 1,00
7 Работа с персонален компютър, серия Микрокомпютърна техника за всички А. Ангелов, А. Шишков, К. Боянов, В. Чилов, Р. Патрашков, Г. Желязков, Т. Евтимов, И. Цветанов 1986 215 1,00
8 ИНФОРМАТИКА, 9 клас, Летера, Петър Бърнев, Георги Тотков, Росица Донева, Вл. Шкуртов, Коста Гъров 2002 239 2 лв.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Няма коментари:

Публикуване на коментар